S​/​T

by Herida Profunda

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
  Purchasable with gift card

    name your price

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  gatefold with UC print + heavy black LP

  // please dont place an order via bandcamp !!! they rip off half of money from orders.
  if You want to order something, please send us an email: heridaxprofunda@gmail.com
  write what you need along with your address. we then can calculate real shipping cost (we can send stuff from Poland or from UK. thanks ///

  // pls. note that shipping is not included in price and set to 0 at checkout so after you place the order I will confirm shipping cost and send you paypal request to cover shipping cost //

  Includes unlimited streaming of S/T via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 2 days

    €10 EUR or more 

   

 • Herida Profunda - s/t CD 2013
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  /// please dont place an order via bandcamp !!! they rip off half of money from orders.
  if You want to order something, please send us an email: heridaxprofunda@gmail.com
  write what you need along with your address. we then can calulate real shipping cost (we can send stuff from Poland or from UK). thanks ///

  CD Digipack with mat foil and UV logo print released by 783 Landsberg Hardcore Crew / PL

  Includes unlimited streaming of S/T via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • Herida Profunda s/t TAPE
  Cassette + Digital Album

  /// please dont place an order via bandcamp !!! they rip off half of money from orders.
  if You want to order something, please send us an email: heridaxprofunda@gmail.com
  write what you need along with your address. we then can calulate real shipping cost (we can send stuff from Poland or from UK). thanks ///

  Includes unlimited streaming of S/T via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

1.
02:46
2.
3.
4.
02:58
5.
01:48
6.
01:35
7.
01:13
8.
9.
02:42
10.
11.

about

Herida Profunda - s/t 2013
Release date: 07.2013
Recorderd 11.2012 by Jedras in STUDIO RIOT @ Rozbrat Squat
www.facebook.com/studioRIOTpoznan
studioriot.bandcamp.com

CD release by 783 Landsberg Hardcore Crew / Pl
cena/price:
20pln / 5euro

LP co-release by No Sanctuary Records / Pl, SubZine Records /Ger, Infiltrate The System Records / Uk, 783 Landsberg Hardcore Crew / Pl, Militanz Rec / Ger, Unleashed Noise Records /Br, Bomb! This! Shit! Productions /Ger, Pogohai Records /Ger
SOLD OUT !

Tape:
Triple d Records & Distribution /Indonesia + Jizzlobber Records & Distribution /Indonesia
Hackebeil Records + Wooaaargh Records / Germany
Destroy Sound Records / Russia
No Name Zine/Distro / Ukraine
Eskaramuza Distro / Chile
Fall Into Void Recs / Austria
Prowler Records/Distro / USA

credits

released July 7, 2013

license

all rights reserved

tags

Track Name: Spalone mosty
Spalone mosty

Budzisz się z reką w nocniku!
Palisz za sobą mosty!

Gdy przejrzysz na oczy
Opuścisz głowę
Miej na uwadze
Może być już za późno

Pobiegniesz za kimś
Okazać swoją skruchę
Badź w pełni świadomy
Jest już za późno

Eng.:
Burned bridges

You wake up to find it's too late!
Burn your all bridges!

When you see the truth
You'll lower your head
Bear in mind
It may be too late

You'll run after someone
To show remorse
Be fully aware
That it's too late
Track Name: Zamach Bombowy
Zamach bombowy

Ciągła przemoc
Ataki i morderstwa
Akty terroryzmu
W imię wolności

Miejska partyzantka
Bombowe zamachy
Baskijska społeczność
Oderwana od świata

Euskadi Ta Askatasuna

Eng.:
Bomb attack

Constant violence
Attacks and murders
Acts of terrorism
In the name of freedom

Urban guerrilla warfare
Bomb attacks
Basque community
Separated from the world

Euskadi Ta Askatasuna
Track Name: Strach
Strach

Powiedz mi czy boisz się tak jak ja
Powiedz mi czy często jest ci siebie żal
Boisz się!
Tak jak ja!

Powiedz mi czy boisz się tak jak ja
Powiedz mi czy z oczu twych płynie krew - nie łza
Boisz się!
Tak jak ja!

Kiedy każdy oddech powoduje eksplozję twoich płuc
Kiedy bicie serca sprawia ci traumatyczny ból
Boisz się!
Tak jak ja!

Eng.:
Fear

Tell me if you're afraid just like me
Tell me if you often feel sorry for yourself
You're afraid!
Just like me!

Tell me if you're afraid like me
Tell me if from your eye flows blood - not tear
You're afraid!
Just like me!

When every breath causes explosion of your lungs
When every heart beat feels like traumatic pain
You're afraid!
Just like me!
Track Name: Paraliż
Paraliż

Jak ci się śpi w pościeli z betonu?
Jak ci się chodzi z kajdanami na nogach?
Między pierwszym, a pierwszym tak długa droga
A ty nie masz możliwości zacząć od nowa
Powiedz czy chcesz budzić się?

To złudzenie wolności
Paraliżuje ciebie
To złudzenie wolności
Zniewala twoje ciało i umysł

Eng.:
Paralysis

How do you find sleeping in concrete sheets?
How do you find walking with shackles on your legs?
Such a long way between the first and the first
And ther's no possibility to start all over again
Tell me! do you wanna wake up every morning?

The illusion of freedom
Paralyses you
The illusion of freedom
Enslaves your body and mind
Track Name: Dlaczego?
Dlaczego?

Niedziela rano, podnosisz dupę
Idziesz z dzieckiem do cyrku, nareszcie!
Zakupy z żoną, wizyta kolesi
Wódka na stole, schabowy i śledzik

Dlaczego nie zjesz
Córki / syna
Swojej żony
Przyjaciela
Dlaczego ?
To zwierzę
Które też chce żyć
Dlaczego?

Eng.:
Why?

Sunday morning, get up your ass,
Go with a kid to the circus, at last!
Shopping with wife, visit of pals
Vodka on the table, chew pigs ass

Why don't you eat
Your daughter / son
Your wife
Friend
Why?
It's an animal
That also wants to live
Why?
Track Name: 783
783

Od tylu lat
Idziemy ramię w ramię
To nie jest żadna ściema
Nie w tańcu jebanie

Mamy wspólny cel
Mamy cięty dowcip
Mamy tu przyjaźń
Której możesz pozazdrościć

783
Szmaty na mordy
Kaptury na łby
783
Zaciśnięte pięści
Krew, pot i łzy

Mamy wspólny cel
Mamy cięty dowcip
Mamy tu przyjaźń
Której możesz pozazdrościć

Wspólne koncerty
Wspólne kapele
Wspólne kobiety?
Tego już za wiele!

783
Szmaty na mordy
Kaptury na łby
783
Zaciśnięte pięści
Krew, pot i łzy

Eng.:
783

For so many years
We've stood arm in arm
It ain't bullshit
Ain't a fucking pose

We have common aim
We have biting wit
We have friendship here
That you may envy

783
Rags on mugs
Hoods on heads
783
Clenched fists
Blood, sweat and tears

We have common aim
We have biting wit
We have friendship here
That you may envy

The same gigs
The same bands
The same women?
That's too much!

783
Rags on mugs
Hoods on heads
783
Clenched fists
Blood, sweat and tears
Track Name: Pierwsi do gazu
Pierwsi do gazu

Nie widzisz idioto
Że ważniejsze są sprawy
Niż to do kogo się modlę
Albo z kim się pierdolę

Mój kolor skóry
To nie twoja sprawa
W twoich realiach
Byłbyś pierwszy do gazu

Tu nie ma miejsca dla rasistów
Stop z tą jebaną propagandą
Czas zacząć zwalczać ogień ogniem
Już nigdy faszyzm nie przejdzie!

Eng.:
First to be gassed

Can't you see you idiot
There are more important matters
Than to whom I pray
Or with whom I fuck

The colour of my skin
Is none of your business
In your realities
You would be first to be gassed

There's no place for racists here
Stop with this fucking propaganda
It's time to fight the fire with fire
Fascism will never pass again!
Track Name: Udręka
Udręka

I tak stoisz sam ze sobą
I tak patrzysz jak grunt ucieka ci spod stóp
I tak znowu pytasz

Dlaczego ty, a nie oni?
Dlaczego ja, a nie wy?

I ciągle brniesz głębiej w bagno
I ciągle gardzisz lustrzanym odbiciem
I ciągle siebie pytasz samego

Dlaczego ty, a nie oni?
Dlaczego ja, a nie wy?

Spadasz na dno, niżej się nie da
Toniesz w niemocy, wokół nikogo
Wyciągasz ręce w proszącym geście
A twa udręka wciąż trwa ... i trwa

Eng.:
Torment

And so you're standing alone with yourself
Looking at the ground cut from under your feet
And you ask again

Why you, not they?
Why me, not you?

And you keep sink deeper into filth
And you keep despising mirror image
And you keep asking yourself

Why you, not they?
Why me, not you?

You're falling to the bottom, can't get lower
Sinking into malaise, nobody around
Holding up your hands in an asking gesture
And your torment lasts ... and lasts!
Track Name: Zamknij kurwa ryj !
Zamknij kurwa ryj !

Nie masz nic do powiedzenia!

Eng.:
Shut da fuck up!

You have nothing to say!
Track Name: Wiara na sprzedaż
Wiara na sprzedaż

Piekła już dawno nie ma!
Wszystkie diabły są tutaj! na Ziemi!

Prośby składane do figurek z drewna
Paciorki, krzyżyki, książki i świeczki

Wiara na sprzedaż!

Eng.:
Faith for sale

Hell is empty for such a long time!
All devils are here! on Earth!

Requests made to wooden statues
Beads, crosses, books and candles

Faith for sale!

If you like Herida Profunda, you may also like: